Velkommen til Bjergets Naturfriskole

Vores værdier

Det hele menneske

Vi understøtter udviklingen af hele mennesket. Vi er optaget af både den følelsesmæssige, åndelige, fysiske og mentale udvikling og trivsel hos mennesket, da det hele hænger sammen.

Livgivende praksis

Trivsel er en forudsætning for læring! Trivsel hænger hos os sammen med tryghed, og for at skabe tryghed for børn, kræver det trygge voksne, der leder dagen. Vi er derfor også optagede af relationer og fællesskabet som det bærende fundament for børnenes udvikling, trivsel og læring.

Naturen som lærermester

Udeliv og bevægelse. Vi vægter både den ydre bevægelse og indre bevægelse. Vi søger kontakt til naturen udenfor os og indeni os, alt er organisk og rytmisk. Vi bruger årstiderne. Vi finder tryghed og styrke ritualer og genkendelighed i den cykliske stryktur.

En ny fortælling

Innovation og forskningsbaseret skole. Vi ser eleverne som forskere i deres egen læring. De udforsker og lærer og læring skal støttes, så lysten til at lære ikke kvæles. Vi ønsker meningsfuld teknologisk dannelse. Vi er en karakterfri skole og bruger konkrete målsætninger der er meningsfulde for børnene.

Re-generation

Fællesskab og samarbejde. Vi værdsætter biologisk og kulturel mangfoldighed, som et fælles ophav. Vi værdsætter respekt og ligeværdighed og vi er villige til at kaste lys over, hvad der eksisterer i fællesskabet på godt og ondt.

Om skolen

Bjergets Naturfriskole er inspireret af nyeste forskning indenfor læring, relationskompetencer og leg og er et nyt og moderne friskolekoncept med fokus på trivsel og motivation.

Vi inddrager elementer i hverdagen og i undervisningen, som forskning viser skaber trivsel og læring.

Vi tænker skole på en helt ny måde med børns behov og kompetencer i centrum, og vores hverdag er rodfæstet i “det nye børnesyn”.

Skolen ligger i smukkeste natur tæt på Himmelbjerget og tilbyder første år klassetrin 0. til 6. klasse.

Skolen starter til august 2023.